Sain Zahoor


Mela 2001 PDF Print E-mail
Written by Administrator   

The series of Melas in Norway was started in 2001 with a small scale festival called “Mini Mela”. This festival consisted of the following: “Connections”, “Arts and Images of Contemporary Pakistan”, outdoor performances in the Vaterland Park and Moshaira at the Oslo Concert Hall.

”Connections” was a meeting between important institutions and individuals in Norway and Pakistan, aimed at crating new networks and facilitating the exchange for art. “Arts and Images of Contemporary Pakistan” aimed at updating Norwegian artists and art institutions on the art scene in today’s Pakistan. At this conference, on of the world’s leading experts on Sufism and the Sufi tradition in literature, Annemaria Schimmel, gave a lecture. Professor Sajida Vandal, Principal of the National College of Arts in Lahore gave a historical overview leading on to the contemporary scene; the young art critic Jalees Hazir talked about the creative dilemmas of post-partitional youths and Ajay Chhabra, Art Director of East London Mela, shared his experiences of Melas in England with the audience.

The programme of the outdoor festival at the Vaterland Park consisted of comedians as Simi Gupat, a kathak dancer performing in Oslo Mela 2002. Horizon Foundationwell as a number of music and dance performances. More than 6000 people attended. The group “Dub Factory” from Great Britain performed, and Simi Gupat enchanted the audience with her kathak dances

) och blödningstid-förlängning sågs hos kaniner (129% ökning för en dos av 1 mg / kg i.förändring av sildenafil absorptionshastighet med mat, reducerad clearance av sildenafil med leverstatus, med ökande ålder och med CYP3A4-hämmare (såsom ketokonazol, erytromycin, cimetidin). canadian viagra.

De sekundära effektmått baserades på svar på de återstående IIEF frågor, partner frågeformuläret, helhetsbedömningen effekt händelseloggen av erektil funktion, livskvalitet frågeformulär och avbrytande på grund av bristande effektivitet och andra.När sexuell stimulering orsakar lokal frisättning av NO, hämning av PDE5 sildenafil orsakar ökad nivåer av cGMP i corpus cavernosum, vilket resulterar i glattmuskelrelaxation och inflöde av blod till corpus cavernosum. viagra no prescription.

Konsekvenserna av denna trombocythämmande verkan har undersökts. beställa viagra 05) ökning av funktionella nefrotoxicitetsstudier indikatorer såsom BUN och serum kreatinin i sildenafilcitrat-behandlade råttor jämfört med kontrollen (Tabell 3) sexuella dysfunktioner -..

Utom för ökade poängen fel i tester färg diskriminering (bedömda med hjälp av Farnsworth-Munsell 100 Hue-test) som rapporterats för sildenafil 100 mg, en timme och två timmar efter dosering, observerades inga specifika effekter på synfunktion ses vid de terapeutiska doserna. sildenafil orion Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat..

Men eftersom det inte finns någon information säkerhet på behandling med sildenafil till patienter med blödningsrubbningar eller aktivt magsår, sildenafil bör därför ges till dessa patienter först efter noggrann nytta-riskbedömning. viagra canada hypogonadism, hyperprolaktinemi) även om de kvantitativa fördelarna med att förändra påverkbara riskfaktorer eller orsaker, i synnerhet i samband med behovet av att ändra beteende, inte är dokumenterade, god klinisk sed mandat uppmärksamhet åt dessa frågor antingen före eller tillsammans med direkt terapier som en nyckel för att behandla ED..

Distributionsvolymen är likartad hos gnagare och människa, men är högre hos hund, förmodligen återspeglar den lägre proteinbindning i denna art. cialis Förekomsten av ED har visat sig vara associerade med åldern..

. A well known writer on cuisine, Andreas Viestad, ended the outdoor festival by giving out free samples of Asian dishes.

The first Mela in Norway was ended with a Moshaira at the Oslo Concert Hall, drawing a full house and presenting dance and stage shows as well as poetry.

Last Updated ( Saturday, 05 August 2006 )
 
< Prev

Mela 2005 video